wat kan mediation voor u betekenen

Mediations bij familie- en gezinsconflicten

Conflicten komen in de beste families voor, problematisch wordt het echter als een conflict dermate escaleert dat de normale familie- of gezinsverhoudingen onder druk komen te staan en familieleden niet goed in staat zijn de communicatie over het conflict zonder een goede neutrale bemiddelaar te voeren. Hierbij kunnen mediations door een mediator een goede hulp zijn.

Echtscheiding, uit elkaar gaan

Uit elkaar gaan. Het verbreken van een relatie brengt veel vragen en onzekerheden met zich mee. Wanneer u of uw partner de relatie wil beëindigen of wil scheiden, lijkt het soms of veel zaken door elkaar gaan lopen. Lees verder over echtscheiding en scheidingsmediation >

Ouderschapsbemiddeling en/of bemiddeling na scheiding

De wereld verandert voortdurend, vrijwel niets en niemand blijft hetzelfde. Het is dus niet vreemd dat na beëindiging van de mediation bij echtscheiding of beëindiging van de relatie er situaties ontstaan waardoor de gemaakte afspraken niet langer passen. Een of meerdere gesprekken aan de mediationtafel kan/kunnen er voor zorgen dat er aangepaste of nieuwe afspraken worden gemaakt, die partijen gezien de veranderde omstandigheden beter passen. Zie ook de SCHIP-aanpak bij het tabblad mediation.

Arbeidsmediations

Een conflict op de werkvloer of binnen uw bedrijf of organisatie kan behoorlijk impact hebben. Impact op u als medewerker, als werkgever, team of afdeling. Deze kan soms lang duren en zelfs resulteren in een moeizame juridische strijd. Dit geeft veel stress, onrust en heeft veelal financiële consequenties.
Lees verder over arbeidsmediations >  

Buurtbemiddeling, wonen, omgeving

Uw woongenot is een belangrijk goed. U brengt veel tijd door in en om uw woning. Rustig genieten van een glaasje wijn in de tuin of op het balkon, een goed boek kunnen lezen op de bank, een barbecue met vrienden of uw favoriete muziek luisteren; je thuis voelen in je eigen woning of buurt is iets wat voor iedereen belangrijk is. Soms wordt uw woongenot echter beperkt of zelfs verpest door buren of buurtbewoners.
Lees verder over buurtbemiddeling >  

Mediations in de gezondheidszorg

De gezondheidszorg in Nederland kent een traditie van hoogwaardige zorg. Professionals hebben altijd een grote autonomie gekend in het geven van deze zorg en hechten daar ook aan. Zij voelen zich enorm verantwoordelijk voor hun patiënten en cliënten. Tegelijkertijd staat deze zorg onder druk vanwege bezuinigingen, hoge werkdruk en toenemende regelgeving. Daarnaast kent de gezondheidszorg allerlei samenwerkingsverbanden, zoals ketenzorgpartners, maatschappen van zelfstandig werkende professionals en belangenorganisaties, die naast een gezamenlijk belang ook ieder een eigen belang nastreven. In dit spanningsveld zijn conflicten niet te vermijden, maar zij worden vaak niet als conflict (h)erkend.
Lees verder over mediation in de gezondheidszorg >

Pre Mediation (neutrale, onafhankelijke en onpartijdige gespreksbegeleiding)

Pre Mediation geeft de mogelijkheid om met elkaar en een mediator in gesprek te gaan wanneer je een conflict voor wilt zijn en je het nog niet de status wilt geven van het inzetten van “formele” mediation waarbij het tekenen van de mediationovereenkomst soms al de indruk kan geven van een formele procedure. Overal waar mensen samenwerken kunnen spanningen ontstaan. Een goed gesprek is meestal de oplossing maar soms lukt dat niet (meer) gezamenlijk en wil je als werkgever, werknemer, partner, leverancier, buurman etc. de situatie niet uit de hand laten lopen. Daarbij kan het gebruik maken van een onafhankelijk en onpartijdig iemand die kan helpen het gesprek op een goede manier vorm te geven en die partijen te helpen op zoek te gaan naar wat er echt speelt. Het inzetten van Pre Mediation of gespreksbegeleiding is dan een goed middel. Vaak hangt het iets al langer in de lucht en heeft u het gevoel van: ‘Als we nu niets doen, loopt de situatie uit de hand en raken we verder van elkaar verwijderd en dat willen we juist niet.’ Met Pre Mediation kunt u, onder leiding van een mediator, onderwerpen bespreken die tussen partijen niet gemakkelijk zijn en soms gevoelig liggen. Door op een goede manier het gesprek in te gaan kan een conflict worden voorkomen en bestaat de mogelijkheid gezamenlijk gedragen oplossingen te vinden. Pre Mediation kan ingezet worden in situaties waarbij partijen een conflict voor willen zijn en graag hulp willen bij het gesprek:
 • Voor werkgevers en werknemers bij samenwerkingsvraagstukken;
 • Binnen teams, afdelingen of secties van organisaties;
 • Voor samenwerkende bedrijven;
 • Voor leveranciers en klanten;
 • Voor partners die worstelen met de vraag: ‘Zullen we scheiden of niet?’;
 • Voor stellen die het voornemen hebben om te gaan trouwen of samenwonen: Hoe goed kennen we elkaar eigenlijk? Hoe denkt hij/zij over kinderen, werk, geld, erfenis?
 • Voor vrienden, buren, familie
 

Wanneer kan After Mediation bijvoorbeeld worden ingezet?

 • Invulling van het ouderschap na scheiding: Ook al is de scheiding goed geregeld, het samen delen van het ouderschap na een scheiding blijkt in de praktijk toch lastig te zijn. Aan de mediationtafel kunnen ouders in een veilige, rustige situatie met elkaar bespreken waar ze in de dagelijksheid tegen aan lopen, wat hun wensen en verwachtingen zijn, zodat ze op een betere manier invulling kunnen geven aan hun ouderrol. Door tijdig aan de mediationtafel te zitten, kunnen conflicten worden voorkomen.
 • Afhechten van de relatie/het huwelijk: In de praktijk komt het voor dat ex-partners het lastig vinden om na de scheiding hun leven op te pakken. De communicatie verloopt niet soepel, het samen ruzie maken zet zich na de scheiding voort, de gemaakte afspraken worden niet of gedeeltelijk niet nagekomen. Hoewel de scheiding in formele zin is geregeld, kan het voorkomen dat ex-partners in emotionele zin nog niet los zijn van elkaar. Aan de mediationtafel kunnen ex-partners in een veilige, neutrale omgeving hun relatie met behulp van de mediator afhechten, zodat het leven na de scheiding op een betere wijze kan worden opgepakt.

Werkwijze:

 • Bespreking van de achterliggende problemen, emoties en belangen; hoe laat je elkaar los als partners, maar houd je elkaar vast als ouders;
 • Het verbeteren van de communicatie, zodat partijen zich over en weer gezien en gehoord voelen.