Arbeidsmediation

Een conflict op de werkvloer of binnen het bedrijf of organisatie kan behoorlijk impact hebben. Impact op jou als medewerker, als werkgever, team of afdeling. Deze kan soms lang duren en zelfs resulteren in een moeizame juridische strijd. Dit geeft veel stress, onrust en heeft veelal  financiële consequenties. Soms worden mensen letterlijk ziek van een dergelijk conflict of heeft het conflict juist te maken met het ziek zijn en/of re-integreren. Arbeidsmediation kan een hele positieve bijdrage leveren aan de oplossing van dergelijke conflicten. Ook als er al een ontslagprocedure speelt of reintegratie bij een andere werkgever kan mediation een belangrijke rol spelen in “het afscheid van elkaar nemen”. Mediation is ook in dit soort conflicten een uitermate goed middel.

Team- en samenwerkingsproblemen

Bij team- en afdelingsconflicten kan het zinvol zijn met 2 mediators te werken zodat de onderliggende belangen en gevoelens goed in kaart kunnen worden gebracht. De mediator kan hierin adviseren tijdens een intakegesprek. Uitgangspunt is dat de uiteindelijke oplossingen voor alle betrokken partijen aanvaardbaar en passend is. Soms is het niet nodig om de, bij aanvang en afsluiting, formele weg van mediation te bewandelen maar is het wenselijk dat partijen begeleid worden in de communicatie over datgene wat de samenwerking in de weg staat. In dat geval kan Jolan als MTi-gecertificeerd arbeidsmediator uw gesprek begeleiden in de vorm van dialoogbegeleiding of gespreksbegeleiding. Lees ook: Gespreksbegeleiding.