Begeleiding van kinderen in echtscheidingssituaties (KIES)

Bij een echtscheiding wordt een huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die de partners met elkaar hebben worden verbroken. Als ouders zijnde blijft er echter een band bestaan. Tegenwoordig zijn er ook ouders die ervoor hebben gekozen om niet te trouwen. Ook dan kunnen zij uit elkaar gaan. Zo’n “beëindiging van de relatie” heeft vaak dezelfde kenmerken als een echtscheiding. In de meeste situaties gaat het voor de kinderen om een  ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen op het moment dat ze nog kind zijn, maar ook na een aantal jaren. Om de problemen voor deze kinderen en ouders zo veel mogelijk te voorkomen is er de methode KIES. KIES staat voor Kinderen in Echtscheiding Situatie.

KIES omgangsbegeleiding, hulp voor kinderen bij echtscheiding

KIES omgangsbegeleiding is een programma voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot ongeveer 18 jaar wiens ouders aan het scheiden zijn of al enige tijd uit elkaar zijn. Onderzoek, door de Universiteit van Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert. KIES omgangbegeleiding kan goed ingezet worden bij de totstandkoming of aanpassing van het ouderschapsplan. kinderen en echtscheiding mediator Jolanda Bosman

Hoe werkt KIES?

Onder leiding van gecertificeerde KIES omgangsbegeleiders, komen kinderen 4 x een uur bijeen met andere kinderen in echtscheidingssituaties. In de groep wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld; Hoe hoorde je van de scheiding? Hoe is de situatie nu? Hoe zie jij de toekomst? Begrijp je de scheiding al een beetje? Hoe is de communicatie tussen jou en je ouders? Wat heb jij nodig om jouw situatie te verbeteren? Hoe zie jij de omgangsregeling het allerliefst? Soms is het fijn voor een kind in welke leeftijd dan ook zijn/haar verhaal kwijt te kunnen of een advies te vragen aan een neutraal iemand met een professionele achtergrond op dit gebied en wil het kind dat liever niet in een groep. Ook deze mogelijkheid bestaat. Volgens de zelfde KIES-methode begeleidt Jolan kinderen individueel in de leeftijd van 6 t/m 20 jaar. Meestal zijn ook hiervoor 4 bijeenkomsten van ongeveer 45 minuten voldoende om het kind anders en zorgelozer de toekomst in te laten gaan en wordt afgesloten met een afrondend gesprek met (een van) de ouders en is een vrijblijvend intakegesprek altijd mogelijk. Er wordt vooral gewerkt met creatieve werkvormen. De kinderen kunnen alles in vertrouwen vertellen. Alleen het evaluatieformulier, waarin de wensen van het kind staan, en de eigen bevindingen van de KIES begeleider ten aanzien van de kinderen wordt besproken met de ouders. Dit kan de ouders helpen met de totstandkoming van een zo goed mogelijk en werkbaar ouderschapsplan of aanpassing daarvan. Daarnaast worden ouders bewust gemaakt van eventuele angsten, behoeften en wensen van hun kinderen, zonder dat de kinderen in een loyaliteitspositie terecht komen. Als kind wil je graag je eigen lot bepalen en dat kan niet altijd. Als je ouders gescheiden zijn is dat allemaal nog minder gemakkelijk. Er wordt veel anders door de scheiding. Hoe zorg je als kind dat je verder kunt gaan met een onbelaste jeugd? Jolan is gecertificeerd KIES-omgangsbegeleider en kan uw kind begeleiden volgens de KIES-methode. Voor verdere informatie over de methode KIES: www.kiesinfo.com.