De gezondheidszorg in Nederland kent een traditie van hoogwaardige zorg. Professionals hebben altijd een grote autonomie gekend in het geven van deze zorg en zijn enorm betrokken. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun patiënten en cliënten. De zorg staat onder druk vanwege soms hoge werkdruk en toenemende regelgeving. Dat kan spanning geven in samenwerking. Daarnaast kent de gezondheidszorg allerlei samenwerkingsverbanden zoals HOED’s en GOED’s, ketenzorgpartners, ziekenhuizen, maatschappen van zelfstandig werkende professionals en belangenorganisaties, die naast een gezamenlijk belang ook ieder een eigen belang nastreven. In dit spanningsveld zijn conflicten niet te vermijden. Bij onvoldoende communicatie ontstaan ziekteverzuim, ondoelmatigheid in de zorg, onvrede of zelfs beëindiging van samenwerkingsrelaties met mogelijk schadelijke gevolgen. Opvallend in de zorg is dat conflicten vaak niet als conflict worden (h)erkend en dat mag anders en het liefst in een eerder stadium.

Hulp voor professionals in de gezondheidszorg

Professionals in de gezondheidszorg hebben een beroep waarin gevoelens een belangrijke rol spelen en er vanuit het hart gewerkt wordt met mensen. Zorgverleners richten zich op de zorgvragers en staan daardoor soms onvoldoende stil bij hun eigen emoties. Conflicten zijn echter vaak terug te voeren op persoonlijke gevoeligheden die zich vervolgens vertalen in concrete, tastbare problemen. Op zo’n moment wordt een situatie pas als conflict beleefd. Helaas ervaren betrokkenen de situaties dan al zo als “vastgedraaid” dat ze geen kans meer zien om er nog samen uit te komen. Jolan weet dat (tijdige) interventie veel onnodig leed door conflicten kan voorkomen. Juist in de gezondheidszorg. Een mediator met medische kennis en ervaring in de gezondheidszorg kan bij dit proces voor u het verschil maken en toch onafhankelijk optreden met kennis van zaken.