De meeste mensen houden niet van ruzie of conflicten en de meeste mensen zijn redelijk. Hierdoor worden veel meningsverschillen of tegengestelde belangen goed opgelost. Soms lukt dat niet. Als de emoties wederzijds hoog oplopen is er vaak minder ruimte om een ander tegemoet te komen. De minder formele weg; gespreksbegeleiding of -bemiddeling kan dan geschikt zijn.

Bijvoorbeeld in situaties waarbij het partners of familieleden niet meer lukt constructief met elkaar te praten, in situaties waarbij het medewerkers niet lukt prettig samen te blijven werken omdat ze elkaar niet begrijpen of met elkaar kunnen communiceren of wanneer medewerker en leidinggevende een re-integratie niet op dezelfde wijze willen aanpakken. Het kan dan wenselijk zijn voor een neutrale onafhankelijke bemiddeling of begeleiding te kiezen om de communicatie over wat partijen in de weg staat (weer) op gang te brengen.

Gespreksbemiddeling of -begeleiding door de mediator kan een goede interventie zijn waardoor partijen met elkaar verder kunnen of op de juiste wijze afscheid van elkaar kunnen nemen.